Thứ Hai, Tháng Mười 3, 2022

Nhiều giải pháp đón học sinh trở lại trường an toàn vào ngày maiTất cả giáo viên ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã  xét nghiệm Covid-19 trước ngày 14.2, ngày đầu tiên học sinh bậc tiểu học, mầm non ở địa bàn TP.Đông Hà trở lại trường để học trực tiếp.Source link

Related Articles

Latest Articles