Chủ Nhật, Tháng Một 29, 2023

FinaMe, Sàn FinaMe chia sẻ tại sao Forex lại phổ biến?

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất – tính theo đô la của khối lượng giao dịch và là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Giao dịch Forex thực sự là vô cùng phổ biến.

Giao dịch ngoại hối trên quy mô rộng phát triển cùng với sự gia tăng của internet, cho phép các nhà môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân quyền truy cập vào loại tài sản này, điều mà trước đây chỉ giới hạn cho các nhà giao dịch tổ chức như ngân hàng và quỹ đầu cơ.

Internet cung cấp cho các nhà kinh doanh bán lẻ khả năng tiếp cận dễ cận dễ dàng với thị trường và các nền tảng giao dịch trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch.

Luôn đem lại sự thay đổi cuộc sống

Sàn FinaMe – giao dịch ngoại hối đã bùng nổ phổ biến kể từ đầu thế kỷ này vì một số lý do, bao gồm:

  • Tiếp cận dễ dàng: chi phí nhập thấp
  • Tận dụng
  • Cơ hội giao dịch liên tục
  • Tính thanh khoản cao: giá chào mua thấp
  • Dễ bán khống

FinaMe – Dễ dàng tiếp cận cho các nhà giao dịch nhỏ

Một trong những điểm thu hút chính của giao dịch ngoại hối là nó là một loại tài sản mà các nhà giao dịch nhỏ có thể dễ dàng tham gia.

Bạn có thể nghĩ rằng trở thành một “nhà kinh doanh tiền tệ” cần rất nhiều vốn khởi nghiệp – nhưng không phải vậy.

Sàn FinaMe – thị trường ngoại hối có chi phí đầu vào rất thấp

Bắt đầu giao dịch ngoại hối không yêu cầu bất kỳ nơi nào gần loại vốn mà bạn cần đeer bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu hoặc hàng hoá tương lai. Thị trường ngoại hối có chi phí đầu vào rất thấp. Nhiều nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch Forex với số tiền ký quỹ bao đầu chỉ tử 50$ đến 100$.

FinaMe – làm thế nào mà giao dịch Forex lại cần ít vốn như vậy?

Câu trả lời cho câu hỏi đó đưa chúng ta đến lý do thứ hai tại sao rất nhiều người giao dịch trên thị trường ngoại hối… đòn bẩy.

Sức mạnh của đòn bẩy

Điều khiến các nhà giao dịch có thể hoạt động trên thị trường Forex chỉ với một số vốn giao dịch nhỏ là số lượng đòn bẩy chưa từng có sẵn có trong giao dịch ngoại hối – đòn bẩy lên đến 1000: 1 ở một số khu vực pháp lý.

Sàn FinaMe – số lượng đòn bẩy cao chuyển thành lợi nhuận cao hơn

Số lượng đòn bẩy cao có sẵn càng được tăng cường bởi thực tế là các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp giao dịch theo lô nhỏ và lô vi mô. Lô siêu nhỏ có kích thước bằng một phần mười (1/10) so với lô tiêu chuẩn và lô siêu nhỏ bằng một phần trăm (1/100) lô tiêu chuẩn.

Ngay cả một số giao dịch ngoại hối bị hạn chế cao nhất – được quy định bởi EU – cung cấp đòn bẩy lên đến 30: 1.

Sử dụng đòn bẩy mà chỉ yêu cầu các nhà giao dịch đặt một khoản ký quỹ nhỏ để thực hiện một vị thế giao dịch, chẳng hạn như các nhà giao dịch ngoại hối có thể mua hoặc bán 5 micro-lot ngắn hạn với số tiền ký quỹ chỉ khoảng $ 5,00.

Số lượng đòn bẩy cao chuyển thành lợi nhuận lớn hơn.

Nhưng… các nhà giao dịch cần lưu ý rằng cũng giống như việc tăng lợi nhuận, đòn bẩy cũng làm tăng mức lỗ theo một cách tương đương và một nhà giao dịch có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của họ cho giao dịch.

Những cơ hội

Một điểm hấp dẫn chính khác của giao dịch ngoại hối là các cơ hội liên tục để kiếm lợi nhuận giao dịch. Thị trường tiền tệ giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và thị trường được giao dịch sôi động suốt mỗi ngày.

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch mỗi ngày giao dịch. Khả năng kiếm được một cuộc sống tốt hàng ngày thu hút nhiều người đến với thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch cao trên thị trường Ngoại hối tạo nên một thị trường rất thanh khoản, nơi chênh lệch giá mua – bán  thấp hấp dẫn.

Kết hợp với phí hoa hồng tối thiểu, điều này có nghĩa là giao dịch ngoại hối cung cấp chi phí giao dịch rất thấp khi so sánh với các công cụ đầu tư khác.

Cơ hội giao dịch trên thị trường ngoại hối càng được khuếch đại bởi thực tế là trong giao dịch ngoại hối, việc bán ngắn cũng dễ dàng như mua dài. Không có hạn chế đối với việc bán khống như trong giao dịch cổ phiếu.

Các nhà giao dịch có thể thu lợi dễ dàng từ giá thị trường giảm cũng như giá thị trường tăng.

Related Articles

Latest Articles